khai báo thuế, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, cung cấp chữ ký số, hoá đơn điện tử
STTNội dung công việc Dịch vụ thành lập doanh nghiệpGiá (VNĐ)Thời gian
1Thành lập doanh nghiệp – Gói A1.300.0006 Ngày
2Thành lập doanh nghiệp – Gói B1.800.0006 Ngày
3Thành lập doanh nghiệp – Gói C2.300.00012 ngày
4Thành lập doanh nghiệp – Gói D2.590.00012 Ngày
5Thay đổi ngành nghề kinh doanh600.0003 Ngày
6Thay đổi vốn kinh doanh600.0003 Ngày
7Thay đổi thành viên700.0003 Ngày
8Thay đổi cổ đông sáng lập700.0003 Ngày
9Thay đổi người đại diện theo pháp luật700.0003 Ngày
10Thay đổi trụ sở (cùng quận)600.0003 Ngày
11Thay đổi trụ sở (khác quận)2.900.00018 -> 38 ngày
12Thay đổi tên doanh nghiệp (Không làm dấu)600.0003 Ngày
13Thay đổi tên doanh nghiệp (Có làm dấu)1.100.0006 Ngày
14Chuyển loại hình doanh nghiệp (Không làm dấu )1.000.0003 Ngày
15Chuyển loại hình doanh nghiệp (Có làm dấu)1.500.0006 Ngày
16Bán doanh nghiệp tư nhân (Giấy chứng nhận ĐKDN)1.000.0003 Ngày
17Bán doanh nghiệp tư nhân (Thay đổi chứng nhận ĐKDN – Khắc lại dấu tròn)1.500.0006 Ngày
18Thành lập CN, VPĐD700.0003 Ngày
19Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VPĐD600.0003 Ngày

Liên hệ

  • Tư vấn (Mr Vinh):
  • 0949262579
  • Hỗ trợ kỹ thuật :
  • 02866811116
  • Email : info@nhadoanhnghiep.com

Liên kết

Cẩm Nang Doanh Nghiệp

Bản đồ