khai báo thuế, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, cung cấp chữ ký số, hoá đơn điện tử

Tạm ngưng hoạt động công ty

Trong tình hình kinh tế khủng hoảng như hiện nay, khiến doanh nghiệp của bạn đang gặp phải không ít khó khăn từ những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan khác nhau. Dù vậy, nhưng bạn chưa muốn giải thể doanh nghiệp, một giải pháp cho bạn là có thể tiến hành làm thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp. Tạm ngừng để giải quyết những khó khăn và khi đã qua được giai đoạn này, doanh nghiệp lại tiếp tục phát triển.

Dưới đây, Biz Link xin giới thiệu dịch vụ tạm ngừng hoạt động công ty để các doanh nghiệp hiểu thêm về những quy định, thủ tục cũng như hồ sơ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.

Quy định

Nội dung tạm ngưng hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 200 của Luật Doanh Nghiệp 2014. Sau đây, Công ty Biz Link trích dẫn các điểm chính trong loại hình này mà chủ doanh nghiệp cần lưu tâm:

 • Khi có nhu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh thì phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư. Chỉ được phép tạm ngừng hoạt động kinh doanh ít nhất sau 15 ngày sau khi thông báo đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
 • Thời hạn tạm dừng kinh doanh mỗi lần thông báo không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn, mặc nhiên doanh nghiệp được hiểu là sẽ hoạt động lại, và không phải làm thủ tục đăng ký hay thông báo với bất kỳ cơ quan nào.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Nếu muốn tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh sau khi hết thời hạn tạm ngưng, Doanh nghiệp thông báo tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.
 • Trường hợp đăng ký hoạt động lại trước thời hạn: Chỉ được phép hoạt động lại trước thời hạn ít nhất sau 15 ngày sau khi thông báo đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
 • Trách nhiệm Thuế, nộp hồ sơ báo cáo thuế khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
  • Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh nếu không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.
  • Người nộp thuế nếu tạm dừng kinh doanh trọn năm dương lịch thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế năm. Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN.
  • Người nộp thuế nếu tạm dừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN nếu doanh nghiệp có chi trả cho nhập cho nhân viên.

Thành phần hồ sơ dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty.

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh (Nếu là Cty TNHH Một thành viên)
 • Biên bản họp, Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh
  • Của Hội đồng thành viên nếu là Cty TNHH hai thành viên trở lên
  • Của Hội đồng Quản trị nếu là Cty Cổ phần
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa hồ sơ

(Bản sao hợp lệ: được sao y chứng thực không quá 03 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ)

Công ty Biz Link giúp được gì cho khách hàng:

 • Phương thức tối ưu giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tìm hiểu quy định
 • Được tư vấn đầy đủ các thủ tục pháp lý, có giải pháp đo ni đóng giày cho từng trường hợp trong quá trình thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động
 • Khách hàng không phải tốn thời gian, công sức đi nộp và nhận hồ sơ, vì toàn bộ quy trình sẽ được chuyên viên của Biz Link thay mặt chủ doanh nghiệp thực hiện.
 • Chi phí dịch vụ trọn gói và cố định, không phát sinh chi phí chìm
 • Và quan trọng nhất chủ doanh nghiệp an tâm và an toàn trước các thủ tục pháp lý, đảm bảo hoàn tất mọi bước phải thực hiện, tránh những chế tài không đáng có.

Liên hệ

 • Tư vấn (Mr Vinh):
 • 0949262579
 • Email : info@nhadoanhnghiep.com

Bản đồ