khai báo thuế, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, cung cấp chữ ký số, hoá đơn điện tử

Bộ chứng từ cần thiết để đủ điều kiện ghi nhận chi phí

Một khoản chi phí theo quy định để đủ điều kiện là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN phải có hóa đơn, chứng từ.
Như vậy, bên cạnh hóa đơn, chứng từ kế toán cũng vô cùng quan trọng để chứng minh với cơ quan thuế trong các đợt kiểm tra, quyết toán thuế.

Tài liệu quy định các chứng từ cần thiết cho các hoạt động:

1. Bộ chứng từ cần có khi mua nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa
2. Bộ chứng từ cần có khi ghi nhận doanh thu (bán hàng)
3. Bộ chứng từ chứng minh chi phí tiền lương
4. Bô chứng từ cho các khoản phụ cấp
5. Bộ chứng từ cho các chi phí công tác
6. Bộ chứng từ đầu tư, mua sắm TSCĐ, khấu hao
7. Chi phí vé máy bay 
8. Các khoản chi phí mang tính phúc lơi
9. Mua hàng của cá nhân có doanh thu < 100tr, cá nhân có tài sản cho thuê
10. Chứng từ góp vốn bằng tài sản

Các bạn tải về trong file đính kèm để tham khảo nhé

Bộ chứng từ cần thiết để đủ điều kiện ghi nhận chi phí

Liên hệ

  • Tư vấn (Mr Vinh):
  • 0949262579
  • Email : info@nhadoanhnghiep.com

Bản đồ