khai báo thuế, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, cung cấp chữ ký số, hoá đơn điện tử

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm 2019

Đối với mỗi công ty, sau mỗi giai đoạn (thường là 5 năm) cơ quan thuế thường có quyết định thanh tra kiểm tra hoặc có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức trong nội bộ, Doanh nghiệp thường có nhu cầu quyết toán. Tuy nhiên, khối lượng công việc cho một đợt quyết toán lại rất nhiều khi phải tập hợp sổ sách chứng từ của nhiều năm. Với khó khăn đó, dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn giảm bớt áp lực mỗi khi làm việc với cơ quan thuế.

Nội dung công việc dịch vụ quyết toán thuế
Để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp ở mức cao nhất, công việc thực hiện của dịch vụ quyết toán thuế cuối năm mà Chúng tôi sẽ tiến hành bao gồm:
Kiểm tra soát xét
- Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
- Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
- Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
- Kiểm tra lại số liệu kế toán của các năm, xem cách phân bổ hạch toán
- Lên báo cáo về những rủi ro của doanh nghiệp khi quyết toán thuế cuối năm
- Tư vấn hoàn thiện sổ sách
- Xử lý, hoàn thiện hệ thống SSKT đảm bảo quyết toán thuế: Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản, sổ nhật ký chung.
- Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.
- Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp đồng thời trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.
- Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế cũng như các rủi ro chắc chắn của doanh nghiệp
- Hỗ trợ giải trình quyết toán thuế
- Đại diện cho Doanh nghiệp để làm việc với Cơ Quan Thuế, giải trình hợp lý tất cả các vấn đề mà Cơ Quan Thuế yêu cầu giải trình.
- Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp luôn là vấn đề đau đầu với các chủ doanh nghiệp.
Nhưng với dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của Chúng tôi, các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết và chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ để đảm bảo lợi ích lơn nhất cho doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ thành lập công ty, khai báo thuế, thay đổi giấy phép kinh doanh,..
Liên hệ: Mr Vinh – 0949262579 – www.khaibaothue.vn
Email: vinhphan@nhadoanhnghiep.com
#thành_lập_công_ty #khai_báo_thuế #dịch_vụ_kế_toán #thay_đổi_giấy_phép #kinh_doanh #quyết_toán_thuế