khai báo thuế, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, cung cấp chữ ký số, hoá đơn điện tử

Lệ phí môn bài là gì? tại sao phải đóng? số tiền phải đóng bao nhiêu?

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi điểm của sắc thuế này xưa gọi là thuế công thương và được đổi tên gọi là thuế môn bài từ năm 1996

1. Các trường hợp phải nộp lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp: 

Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng, đại lý…Các trường hợp không phải nộp lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp:  kho trung chuyển, văn phòng…Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả lệ phí môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.Từ 01/01/2017 thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 04/10/2016

Mức lệ phí môn bài áp dụng đến ngày 31/12/2016: 

Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

Thuế lệ phí bài hàng năm (đồng)

Trên 10 tỷ

3.000.000

Trên 5 đến 10 tỷ

2.000.000

Từ 2 đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 – Tổ chức nếu có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài làvốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

2. Một số chú ý khi tính lệ phí môn bài:
– Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức lệ phí Môn bài phải nộp là cả năm

– Nếu Người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức lệ phí Môn bài phải nộp: 50% mức cả năm. (1/2 năm)

– Nếu Người nộp thuế không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

3. Hộ gia đình nộp lệ phí môn bài căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng:

 – Theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều chỉnh mức lệ phí môn bài và các thông tư hướng dẫn thì Hộ kinh doanh đăng ký nộp lệ phí môn bài theo 06 mức như sau:

Thu nhập hàng tháng (đồng)

Lệ phí môn bài hàng năm (đồng)

Trên 1.500.000

1.000.000

Từ 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

Từ 750.000 đến 1.000.000

500.000

Từ 500.000 đến 750.000

300.000

Từ 300.000 đến 500.000

100.000

Dưới 300.000

50.000

  – Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nếu có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. 
Lưu ý

Hầu hết các doanh nghiệp nộp và đóng thuế TNDN tạm nộp, Thuế GTGT hàng tháng, năm đúng quy định nhưng có một điều là: rất hay quên đóng lệ phí môn bài hàng năm. Đây là một điều sơ ý một cách tự nhiên và hậu quả là bị phạt tội trốn thuế rất nặng. 

4. Mức lệ phí môn bài áp dụng cho năm 2017 trở đi:
 
– Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức lệ phí môn bài sẽ thay đổi theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

 a. Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

 Doanh thu bình quân năm

Mức lệ phí môn bài cả năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm.

 b. Mức lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức lệ phí  môn bài cả năm

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Liên hệ

  • Tư vấn (Mr Vinh):
  • 0949262579
  • Email : info@nhadoanhnghiep.com

Bản đồ