khai báo thuế, dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp, cung cấp chữ ký số, hoá đơn điện tử
1.Download phần mềm
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 CÔNG VĂN 3841/TCT-TTR NĂM 2018 VỀ TÍNH THUẾ TNCN CÔNG VĂN 3841/TCT-TTR NĂM 2018 VỀ TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG CÔNG VĂN 3841/TCT-TTR NĂM 2018 VỀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
2 Bộ chứng từ cần thiết để đủ điều kiện ghi nhận chi phí Bộ chứng từ cần thiết để đủ điều kiện ghi nhận chi phí
3 Quy chế trả lương 2018 Quy chế trả lương 2018
4 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính mẫu biểu A01b-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất.
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính mẫu biểu A01b-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất.
5 Đơn xin hoãn quyết toán thuế Đơn xin hoãn quyết toán thuế
6 MẪU PHIẾU XÁC MINH HÓA ĐƠN MẪU PHIẾU XÁC MINH HÓA ĐƠN
7 File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu. File Excel tính Giá thành sản phẩm theo định mức Nguyên vật liệu.
8 Bảng mục lục ngân sách các loại thuế, lệ phí. Bảng mục lục ngân sách các loại thuế, lệ phí.
9 thông tư 156/2013/TT-BTC thông tư 156/2013/TT-BTC
10 Thư tra soát Thư tra soát
11 Mẫu Biểu Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu Biểu  Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn   Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn
12 MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI
13 MẪU NỘI QUY CTY - NỘI QUY LAO ĐỘNG NĂM 2017
MẪU NỘI QUY CTY - NỘI QUY LAO ĐỘNG NĂM 2017
14 Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200 Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 và 200
15 MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN - MỚI MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN - MỚI
16 Hợp đồng vay vốn cá nhân Hợp đồng vay vốn cá nhân
17 Phần mềm đọc tờ khai XML 1.3.1 Phần mềm đọc tờ khai XML 1.3.1
18 ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6 ứng dụng iHTKK 3.4.7, HTKK 3.4.6, iTaxviewer 1.3.1
19 File Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán File hoàn thiện sổ sách kế toán File Hoàn Thiện  Sổ Sách Kế Toán
20 Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3 Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3
21 Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.0

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0

Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.0
22 iHTKK phiên bản 3.4.1 iHTKK phiên bản 3.4.1 iHTKK phiên bản 3.4.1
23 Ứng dụng iTaxViewer 1.3.0
    Ứng dụng iTaxViewer 1.3.0
Ứng dụng iTaxViewer 1.3.0

Liên hệ

  • Tư vấn (Mr Vinh):
  • 0949262579
  • Email : info@nhadoanhnghiep.com

Bản đồ